BORSA DE TREBALL: Ofertes             

Ofertes de Farmacèutics

Farmacèutic
Data15-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:ADECCO QUÍMICO FARMA
Poblacio:TARRAGONA
Telèfon 1:977254997
Telèfon 2:977254997
E-mail:anna.farnos@adecco.com
Informació:Adecco Química selecciona auxiliar de farmacia y dependienta de dermométrica para trabajar en farmacia. Se trata de una vacante estable. Se precisa experiencia en farmacia o en la venta de cosmética.
Farmacèutic
Data15-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:Lucía Conde Peidro
Poblacio:Reus
Telèfon 1:977757301
E-mail:lconde@coft.org
Informació:Farmacia de 13h busca farmacèutic pels caps de setmana i festius alterns. Indispensable experiència prèvia. Interessats enviar CV a lconde@coft.org.
Farmacèutic
Data13-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES, S.L.
Poblacio:Barcelona
Telèfon 1:934518833
Telèfon 2:934518833
E-mail:seleccion@divico.es
Informació:Divico Consultores, Consultors en Recursos Humans, selecciona un/a farmacèutic/a per a una substitució per baixa maternal en farmàcia ubicada a l’eixample de Barcelona. En dependència del titular, la persona incorporada es responsabilitzarà de: * Atenció i dispensació de productes farmacèutics * Venda parafarmàcia * Gestió de comandes * Altres funcions del dia a dia de la farmàcia Horari: dilluns a divendres de 16-21h i dissabtes alterns de 8.30-14h. Es podrà completar fins 40hs/setmanals amb tonrs de matí de 8.30-14h. Requisits: * Grau en Farmàcia. * Experiència mínima 2 anys. * Idiomes: Castellà i Català * Coneixements de Farmàtic. S'ofereix: * Contracte temporal * Salari: conveni actual + plus * Incorporació immediata
Farmacèutic
Data13-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:farmacia arce bueno
Poblacio:reus
Telèfon 1:977756967
Telèfon 2:654971404
E-mail:arcebuenofarmacia@hotmail.com
Informació:se precisa farmaceutic@ horario continuo.40horas/semana(tardes) contrato indefinido. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA(encargado farmacia)
Farmacèutic
Data13-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES, S.L.
Poblacio:Barcelona
Telèfon 1:934518833
Telèfon 2:934518833
E-mail:seleccion@divico.es
Informació:TÈCNIC/A EN FARMÀCIA – JORNADA PARTIDA – ST. JOAN DESPÍ Divico Consultores, consultors en Recursos Humans, selecciona un/a Tècnic/a en Farmàcia per a una farmàcia situada a Sant Joan Despí. Descripció: En dependència del titular, la persona seleccionada s’encarregarà de: *Dispensació farmacèutica. *Compres i gestions de la farmàcia. *Control d’stocks. *Vendes assegurança. *SPD. *Medicina natural / homeopatia. Horari: de dilluns a divendres de 9-13:30/16:30-20:30h, dissabtes alterns de 9-14h; i 1 de cada 5 dissabtes de 9-14/16:30-20:30h. Requisits: *CFGS/M en Farmàcia i Parafarmàcia. *Experiència mínima: 1 any. *Català i castellà *Coneixements de Farmatic S’ofereix: *Contracte estable *Salari conveni *Incorporació immediata Interessats contactar amb: seleccion@divico.es o al telèfon 934518833
Farmacèutic
Data10-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:SLT238-17 Titulat/da superior salut pública, A-22.2, al Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona
Telèfon 1:977
E-mail:ofertesATRI.salut@gencat.cat
Informació:

El Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona de la Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut selecciona un/a titulat/ada superior, salut pública, A-22.2, per prestar serveis per excés o acumulació de tasques durant un període de 6 mesos.

Característiques del lloc:

Nom del lloc: Titulat/ada superior, salut pública

Grup: A Nivell: 22.2

Jornada: Normal

Horari: Normal

Unitat directiva: Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona - Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre - Secretaria de Salut Pública

Àmbit territorial d’actuació: Tarragonès i Baix Penedès

Requisits: D’acord amb el que estableix l’apartat 1.6 de l’Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es tindran en compte les sol·licituds de les persones participants que compleixin amb els requisits següents: 1. Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos de titulació superior, salut pública. 2. Disposar del certificat de coneixements suficients de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1) o equivalent.

Funcions: Les pròpies del cos d’adscripció i, especialment: Fer el control oficial d'instal·lacions amb risc de legionel·losi d'acord amb els programes i la normativa d'aplicació. Fer el control i la vigilància sanitària de les aigües de consum humà d'acord amb els programes i la normativa d'aplicació. Fer el control oficial d'indústries alimentàries d'acord amb els programes i la normativa d'aplicació. Fer el control oficial dels serveis biocides i de les entitats de comercialització, emmagatzematge i distribució de biocides d'acord amb els programes i la normativa d'aplicació. Realitzar les actuacions necessàries front a toxiinfeccions alimentàries, alertes sanitàries i denúncies. Executar programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Es valorarà: Experiència en les funcions del lloc de treball Coneixements en el sector de la indústria alimentària, incloent els referents a APPCC i prerequisits Coneixements en la matèria de xarxes de subministrament d'aigua potable, instal·lacions de risc de legionel·losi Coneixements en redacció d'informes de protecció de la salut Permís de conduir. Coneixements d'informàtica i del programari utilitzat per l'ASPCAT: SIAPS

Forma d’ocupació del lloc: Nomenament d’interí/ina per excés o acumulació de tasques.

Participació:

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent enllaç FORMULARI: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/rrhh2/ i enviar-la, fins al dia 20 de novembre de 2017.

En aquest formulari s’hi ha d’adjuntar el currículum personal i, si és possible, el currículum que genera ATRI. En el currículum personal cal tenir en compte el següent: quant a l’experiència professional cal fer una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat i detallar el temps treballat en mesos; quant a la formació cal especificar en tots els casos les hores de durada dels cursos i el tipus de certificació obtinguda (assistència, assistència i aprofitament,...); i quant a coneixement de llengua catalana, cal especificar si es té el nivell de català requerit a l’'oferta.

El nom dels fitxers no ha de contenir espais en blanc ni caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) perquè poden ocasionar problemes en la descàrrega. No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat. Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic següent: ofertesATRI.salut@gencat.cat

 Les sol·licituds s’'examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu, així com totes aquelles que es generin durant la relació laboral, seran emmagatzemades i tractades en un fitxer, del qual és titular el Departament de Salut, amb la finalitat de gestionar els recursos humans. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades mitjançant un escrit adreçat a la Direcció de Serveis del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).

En base als punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.

Farmacèutic
Data08-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES
Poblacio:BARCELONA
Telèfon 1:9345188833
E-mail:seleccion@divico.es
Informació:FARMACÈUTIC/A - INTENSIVA MATINS + DISSABTES ALTERNS - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Divico Consultores, Consultoria en Recursos Humans, selecciona a un/a farmacèutic/a substitut per una farmàcia ubicada a L'Hospitalet de Llobregat. Funcions: En dependència del titular, la persona seleccionada es responsabilitzarà de: * Dispensació farmacèutica i venta de parafarmàcia. * Gestió de comandes. * Recolzament de qualsevol tipus de feina que es pugui generar en el dia a dia de la farmàcia. * Formulació. Horari : de dilluns a divendres de 9h a 14h + dissabtes alterns de 9h a 14h. Requisits: * Grau en Farmàcia. * Molt valorable experiència (mínim 1 any). * Coneixements en Farmacotool, però no imprescindible. * Interès en la venta de productes de parafarmàcia. * Valorable residir a la zona. S’ Ofereix: * Contracte baixa maternal, amb possibilitats de continuïtat. * Salari conveni + plus substitut. * Incorporació immediata. INTERESSATS CONTACTAR AL seleccion@divico.es o al Telèf.: 93 451 88 33
Farmacèutic
Data08-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES
Poblacio:BARCELONA
Telèfon 1:+3493451883
E-mail:seleccion@divico.es
Informació:FARMACÈUTIC/A - INTENSIVA TARDA + 1 CAP DE SETMANA - BARCELONA Divico Consultores, Consultoria en Recursos Humans, selecciona a un/a farmacèutic/a per una farmàcia ubicada a Barcelona amb horari intensiu de tardes + 1 cap de setmana al mes. Funcions: En dependència del titular, la persona seleccionada es responsabilitzarà de: * Dispensació i venta de productes farmacèutics. * Tasques del dia a dia de la farmàcia. Horari: Intensiu tardes de 15:30h a 22h + 1 cap de setmana al mes. Requisits: * Grau en farmàcia. * Valorable experiència. * Coneixements de Farmatic. S’ofereix: * Contracte estable. * Salari conveni. * Incorporació immediata. INTERESSATS CONTACTAR AMB seleccion@divico.es o al Telèf.: 93 451 88 33
Farmacèutic
Data07-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES
Poblacio:BARCELONA
Telèfon 1:934518833
E-mail:seleccion@divico.es
Informació:FARMACÈUTIC/A – DEPARTAMENT I + D LABORATORI – BARCELONA Divico Consultores, consultoria de Recursos Humans, selecciona a un/a Farmacèutic/a per treballar en un Laboratori a Barcelona en el departament de I+D. Funcions: En dependència del Responsable del departament de I+D, la persona seleccionada se responsabilitzarà de: • Desenvolupament galènic de noves especialitats farmacèutiques. • Reformulació de especialitats farmacèutiques antigues per a modernitzar la seva presentació. • Recerca de noves aplicacions de productes farmacèutics. • Cooperació amb el departament de I+D i Registres. • Desenvolupament de noves metodologies analítiques. • Busqueda bibliogràfiques. • Gestió de estudis d’estabilitat. Jornada laboral: de dilluns a divendres de 8h a 13h i de 14h a 17h. Requisits: * Llicenciat/da en Farmàcia. * Amb possessió del FIR o Doctorat. * Coneixements en cromatografia (HPLC, UPLC y GC). * Experiència entre 2 i 3 anys. * Nivell alto d’ anglès. S’ Ofereix: * Contracte 5mesos + 7 mesos + indefinit. * Incorporació immediata. Interessats contactar amb seleccion@divico.es o en el Telèf 93 451 88 33
Farmacèutic
Data07-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMÀCIA DALMAU
Poblacio:LA BISBAL DEL PENEDÈS
Telèfon 1:977688550
E-mail:mariadal@coft.cat
Informació:Es necessita farmacèutic. Horari a convenir
Farmacèutic
Data07-11-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES, S. L.
Poblacio:Barcelona
Telèfon 1:+34934518833
E-mail:seleccion@divico.es
Informació:Divico Consultors, consultors en Recursos Humans, selecciona un/a Farmacèutic/a substitut per una farmàcia ubicada a Barcelona. En dependència del titular, la persona seleccionada es responsabilitzarà de: * Dispensació i venta de productes farmacèutics. * Altres funcions del dia a dia de la farmàcia. * Venta creuada. Horari: de dilluns a divendres de 15:30h a 22:00h +1 cap de setmana de cada 3. Requisits: * Grau en Farmàcia. * Experiència valorable, però no imprescindible. * Castellà i anglès (B1). Amb disposició d'aprendre el català. * Coneixements de Farmàtic. S'ofereix: * Contracte estable. * Salari conveni + plus substitut + premis ventes. * Incorporació immediata.
Farmacèutic
Data31-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:Divico Consultores
Poblacio:Barcelona
Telèfon 1:+34934518833
E-mail:seleccion@divico.es
Informació:FARMACÈUTIC/A – BAIXA MATERNAL– EIXAMPLE BARCELONA. Divico Consultores, Consultors en Recursos Humans, selecciona un/a farmacèutic/a per a una substitució per baixa maternal en farmàcia ubicada a l’eixample de Barcelona. En dependència del titular, la persona incorporada es responsabilitzarà de: * Atenció i dispensació de productes farmacèutics * Venda parafarmàcia * Gestió de comandes * Altres funcions del dia a dia de la farmàcia Horari: A concretar amb el titular. Requisits: * Grau en Farmàcia. * Experiència mínima 2 anys. * Idiomes: Castellà i Català * Coneixements de Farmàtic. S'ofereix: * Contracte temporal * Salari: conveni actual + plus * Incorporació immediata
Farmacèutic
Data30-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmàcia Sant Jordi
Poblacio:Torredembarra
Telèfon 1:977642750
E-mail:info@farmacia-sant-jordi.es
Informació:Busquem farmacèitic/a responsable, dinàmic/a amb iniciativa i ganes de treballar en equip. Oferim jornada complerta i contracte a durada indeterminada.
Farmacèutic
Data30-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMACIA JOSEP MATAS
Poblacio:REUS
Telèfon 1:977771536
E-mail:farmaciajosepmatas@coft.cat
Informació:Busquem farmacèutic/ca per incorporació inmediata. Horari intensiu de matins i es treballaran 2 dissabtes al mes. S'ofereix feina estable. Es valorarà experiència, que sàpiga treballar en equip i que sigui una persona dinámica i activa.
Farmacèutic
Data30-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:farmacia juste diez de pinos
Poblacio:el vendrell
Telèfon 1:618425226
Telèfon 2:618425226
E-mail:jljuste@coft.cat
Informació:Es necessita farmacèutic/a per treball indefinit amb sou a convenir. Jornada complerta o parcial segons preferència
Farmacèutic
Data25-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:Departament de Salut
E-mail:ofertesATRI.salut@gencat.cat
Informació:

SLT220-17 Titulat/da superior salut pública, A-22.2, al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre de la Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (17.10.17)

El Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de la Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut selecciona un/a titulat/ada superior, salut pública, A-22.2, per vacant.

Característiques del lloc:

Nom del lloc: Titulat/ada superior, salut pública

Grup: A

Nivell: 22.2

Jornada: Normal

Horari: Normal

Unitat directiva: Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre – Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre - Secretaria de Salut Pública

Localitat: Avinguda Maria Cristina, 54, Tarragona

Requisits: Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, poden participar: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària del cos de titulació superior, Salut Pública, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

1. Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos de titulació superior, Salut Pública (grau o llicenciatura en biologia, farmàcia, medicina, química, veterinària).

2. Disposar del certificat de coneixements suficients de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1) o equivalent.

Funcions: Les pròpies del cos d’adscripció i, especialment: Fer la vigilància i control de les Malalties de Declaració Obligatòria. Investigar brots epidèmics. Gestionar i mantenir les bases de dades pròpies del seu àmbit d’actuació. Elaborar informes relacionats amb l'àmbit de treball. Coordinar actuacions entre diversos ens (administracions, centres sanitaris, etc) en relació a les matèries de la seva competència. Altres funcions pròpies que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Aspectes que es valoraran: Coneixements de llengua anglesa Coneixements en matèria de Salut Pública i Salut Comunitària Acreditació de postgrau en Salut Pública, mestratge en Salut Pública o especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública Acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (ACTIC)

Forma d’ocupació del lloc: Comissió de serveis o interinitat.

Participació: Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent enllaç FORMULARI (http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/rrhh2/) i enviar-la, fins al dia 27 d'octubre de 2017. En aquest formulari s’hi ha d’adjuntar el currículum personal i, si és possible, el currículum que genera ATRI.

En el currículum personal cal tenir en compte el següent: quant a l’experiència professional cal fer una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat i detallar el temps treballat en mesos; quant a la formació cal especificar en tots els casos les hores de durada dels cursos i el tipus de certificació obtinguda (assistència, assistència i aprofitament,...); i quant a coneixement de llengua catalana, cal especificar si es té el nivell de català requerit a l’oferta. El nom dels fitxers no ha de contenir espais en blanc ni caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) perquè poden ocasionar problemes en la descàrrega.

No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat.

Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic següent: ofertesATRI.salut@gencat.cat

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades. En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu, així com totes aquelles que es generin durant la relació laboral, seran emmagatzemades i tractades en un fitxer, del qual és titular el Departament de Salut, amb la finalitat de gestionar els recursos humans. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades mitjançant un escrit adreçat a la Direcció de Serveis del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).

_________________________________________________________________________________

En base als punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.

Farmacèutic
Data25-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmacia Maria Teresa mallorques
Poblacio:sort
Telèfon 1:973620065
Telèfon 2:973620065
E-mail:farmasort@gmail.com
Informació:Es busca farmacèutic/a Adjunt per jornada laboral Completa. Persona responsable i resolutiva Orientació al Client Formació continuada Ganes de treballar en un bon ambient
Farmacèutic
Data25-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:BON PREU SAU
Poblacio:REUS
Telèfon 1:938268761
E-mail:sergi.yeste@bonpreu.cat
Informació:Seleccionem un/a Cap de Secció de Parafarmàcia, pel nostre hipermercat Esclat ubicat a Reus. La persona seleccionada s'encarregarà de la gestió completa de la secció, assortit, contacte amb proveïdors, atenció al client i altres funcions requerides pel bon funcionament de la secció.
Farmacèutic
Data24-10-2017
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMÀCIA M.A.SEGURA
Poblacio:SARRAL
Telèfon 1:615926944
Telèfon 2:977890275
E-mail:masegura37@gmail.com
Informació:Es necessita farmacèutic/a a mitja jornada.Horari a convenir. Interessats trucar o enviar CV.

Ofertes de personal no farmacèutic


La informació mostrada en aquesta pàgina és generada pels propis interessats. El COFT no es responsabilitza del seu contingut


Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí