Cessació Tabàquica des de la Farmàcia Comunitària

El tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mort evitable en els països desenvolupats susceptible de ser previnguda.

Està àmpliament demostrat que l’hàbit de fumar és un factor important de risc de cardiopatia coronària, de malaltia vascular perifèrica, de malaltia pulmonar obstructiva crònica, de càncer de pulmó, laringe, faringe, cavitat bucal, esòfag, pàncrees o bufeta urinària i d’úlcera d’estómac. A més, l’exposició passiva al fum ambiental del tabac increment el risc de càncer de pulmó en les persones no fumadores i d’altres malalties del sistema respiratori, sobretot en els infants. Així mateix, el consum de tabac durant la gestació produeix un retard en el creixement fetal i incrementa el risc de complicacions durant l’embaràs i la mortalitat perinatal.

Actualment, el tabaquisme és considerat un hàbit que provoca una addicció i que la majoria de persones s’inicien abans dels 18 anys. La prevalença de fumadors diaris i ocasionals en població major de 15 anys segons l’enquesta de salut de Catalunya és del 24,0% (29,7% en homes i 18,5% en dones).

Els beneficis del fet de deixar de fumar són ben clars; les persones exfumadores, deu anys després de deixar l'hàbit, tenen el mateix risc de contreure malalties que les no fumadores. Aconseguir l'abandonament definitiu del tabaquisme, però, no és fàcil, tot i que és ben possible. En cas de dubte, és convenient consultar un professional de la salut i seguir les seves recomanacions.

El farmacèutic és un professional sanitari format en l’àmbit de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia, fet que l’implica directament en les intervencions de cessació tabàquica. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Salut, va editar la GUIA D’INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA PER A L’ABORDATGE DEL FUMADOR DES DE LA FARMÀCIA COMUNITÀRIA, la qual va ser fruit del treball conjunt entre Col·legis de Farmacèutics de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Aquesta Guia:

  • És un document normalitzat de treball que defineix i planifica el procés que ha de seguir el farmacèutic d’oficina de farmàcia per ajudar de forma individualitzada la persona que vol deixar de fumar.
  • Comprèn des de la intervenció mínima que ha de fer qualsevol farmacèutic comunitari davant d’una persona fumadora que entri a la farmàcia fins a la inclusió del fumador en el Programa de Cessació Tabàquica (PCT).
  • El document dóna pautes perquè l’actuació el farmacèutic sigui estandarditzada i estableix els models de qualitat que el Col·legi ha definit.

      guia

El farmacèutic és el professional sanitari més pròxim a la població, tant sana com no, per tant l’oficina de farmàcia és un lloc molt adequat per fer intervencions destinades a disminuir el nombre de fumadors.

El 31 de maig es celebra el Dia Mundial sense Tabac. Aquest dia s'aprofita, per part de tots els professionals sanitaris, per difondre un missatge a favor de la cessació en l’hàbit tabàquic. Tanmateix, es desenvolupen actes al llarg de tota la setmana: XIX Setmana Sense Fum (del 25 al 31 de maig de 2018). L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum; i el lema: VIU A SAC, SENSE TABAC! S’elaboraren diversos materials de suport adreçats a la població per a ser lliurats a través de les farmàcies.

Actualment disposem d’una XARXA DE FARMÀCIES SENSE FUM A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA en la qual poden consultar el llistat de les 28 farmàcies que la formen.

 

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

 

BIBLIOGRAFIA

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA.
Tabaquisme [En línia]. <http://www.coft.cat/font/index.php?CODOBJ=12809> [Consulta: 28 maig de 2018]

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA.
Tabac  [En línia].< http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/tabac/tabac/>  [Consulta: 28 maig de 2018]

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA.
31 de maig. Dia Mundial sense Tabac [En línia]. <http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Dia-Mundial-sense-Tabac-00002>[Consulta: 28 maig de 2018]

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITÀRIA (SEMFYC) I CAMFIC.
XIX Setmana Sense Fum (del 25 al 31 de maig) [En línia]. <http://www.setmanasensefum.cat/index.aspx > [Consulta: 28 maig de 2018]


Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí