Viatges internacionals

Aprofitant l’inici del mes d’agost, data en què moltes persones comencen les seves vacances i tenen previst fer un viatge, es vol recordar als viatgers que per gaudir d’aquests dies amb salut, és convenient disposar d’informació sanitària del país de destí, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre, abans, durant i després del viatge.

Abans de marxar

viatge

Es recomana, actualitzar el calendari de vacunes, comprovar si la destinació té alguna alerta sanitària activa i preparar una mini farmaciola per endur-se, entre d’altres.

 • Prevenció amb vacunacions internacionals

Segons el destí que s’hagi escollit per viatjar, és important visitar un centre de vacunacions internacionals per demanar consell, tenint en compte que cal programar la visita amb temps suficient. Per a fer-ho, arreu de Catalunya existeixen unitats de salut internacional i centres vacunals que ofereixen recomanacions al viatger, vacunació internacional i atenció a la patologia importada després del viatge.

A la província de Tarragona tenim:

Servei de Sanitat Exterior a Tarragona

Adreça: Plaça de la Imperial Tarraco, 4

Població: 43005  Tarragona

Telèfon: 977 99 90 84 / 977 99 90 85. Cita prèvia

Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 9 a 14 h

Unitat de Salut Internacional Terres de l'Ebre (Hospital Verge de la Cinta)

Adreça: Carrer de les Esplanetes, 14

Població: 43500  Tortosa

Telèfon: 93 326 89 01 Cita prèvia / 902 111 444 Cita prèvia

Les vacunes del viatger es poden classificar en tres grups, segons el tipus d’indicació:

 1. Vacunes rutinàries: les que formen part dels calendaris de vacunació, tant del nen com del adult, en el país d’origen.
 2. Vacunes d’ús selectiu per viatgers  amb destí a zones de risc: s’indiquen després de l’avaluació individualitzada del risc del viatge als Centres de Vacunació Internacional. Algunes de les vacunes recomanades poden ser la vacuna per la ràbia, febre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, còlera, polio, encefalitis japonesa o centre europea o per paparres, meningitis ACWY i febre groga.
 3. Vacunes obligatòries: les exigides per les autoritats locals per l’entrada a alguns països. Són obligatòries en alguns països les vacunes de la febre groga, poliomielitis i meningitis ACWY.

Algunes de les vacunes s’administren al propi Centre de Vacunació Internacional, previ pagament de la taxa corresponent (febre groga, meningococ ACWY, encefalitis centre europea o profilaxi malària), d’altres s’administren de forma finançada o no als Centre d’Atenció Primària.

 • Farmaciola

botiquin

Contingut d’una farmaciola mèdica básica:

  • Antisèptics i materials de cura (benes, gasses, esparadrap, tiretes, etc)
  • Repel·lent insectes
  • Protector solar
  • Tractament per les picades d’insectes (antihistamínic oral / corticoide tòpic)
  • Preservatius
  • Medicació habitual en pacients amb tractament crònic
  • Analgèsics i antitèrmics (paracetamol, ibuprofè, etc)
  • Si no es preveu disposar d’assistència sanitària accessible, és convenient portar, en cas de patir diarrea del viatger:
   -        medicació contra la diarrea (antidiarreic, antibiòtic).
   -        solucions per la rehidratació oral
  • Medicació per la profilaxis de la malària

Durant el viatge

Com a precaucions generals complementàries a un pla de vacunació correcta i una quimioprofilaxis ben realitzada, es recomana seguir les següents mesures higiènico-dietètiques:

 1. AIGUA I ALIMENTS: cal evitar els aliments crus i els que poden contaminar-se fàcilment, no comprar menjar a venedors ambulants i només beure aigua embotellada oberta davant el viatger. La diarrea del viatger està associada al consum d’aigua o aliments contaminats durant o poc després del viatge per disminuir el risc de patir-la cal aplicar unes mesures higiènico-dietètiques adequades.
 2. PICADES DE MOSQUITS: poden ser transmissors de malalties infeccioses, per tant a banda de les mesures generals per evitar les picades, com seria evitar, en la mesura del possible, sortir entre el vespre i/o la matinada i portar roba de màniga llarga i pantalons llargs, evitant els colors foscos ja que atrauen als mosquits, també  podem utilitzar:
  - repel·lents per aplicar sobre la pell o la roba (DEET, Icaridin i IR3535)
  - insecticides per aplicar a la roba (solució hidroalcohòlica Permetrina 0,25%)
  - mosquiteres
 1. BANYS RECREATIUS: es recorda que amb el bany en rius i llacs d'aigua dolça es poden adquirir malalties parasitàries.
 2. ANIMALS: cal evitar el contacte amb qualsevol tipus d'animals -inclosos els domèstics, doncs poden no estar controlats sanitàriament.
 3. MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL: la mesura més eficaç per evitar-les és amb l’ús del preservatiu.
 4. ALTRES: rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, no utilitzar l’aigua de l’aixeta per raspallar-se les dents, utilitzar mesures de protecció solar (crema solar, ulleres, barrets)

viatge

En tornar

Cal saber que algunes malalties tropicals no es manifesten immediatament, sinó que poden presentar-se bastant temps després de la tornada. En cas que sigui necessari anar al metge, se l’haurà d’informar que s’ha realitzat un viatge en els darrers 12 mesos a una zona tropical o a un país en vies de desenvolupament.


I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

 

BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA. Salut i viatges internacionals [En línia]. <https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals>[Consulta: 24 juliol de 2018]

CENTRO VASCO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS. Boletín INFAC. Información Farmacoterapéutica. Año 2018. Volumen 26. Nº 5 - Profilaxis en viajes internacionales [En línia]. <http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2018/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_26_n5_profilaxis_viajes.pdf> [Consulta: 23 juliol de 2018]


Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí