Repel·lents d'insectes

Al nostre entorn viuen i s’hi reprodueixen un nombre important d’espècies de mosquits i altres insectes i artròpodes, com ara la mosca negra, les puces, els polls i les paparres, entre d’altres, que poden picar especialment durant les èpoques més caloroses.

Les picades de la majoria d’insectes i aràcnids produeixen picor, dolor i reaccions al·lèrgiques, i són la resposta del nostre sistema immunitari (o de defensa del cos) contra la saliva o el verí dels insectes. Alguns insectes i aràcnids poden transmetre malalties infeccioses, com les paparres, o alguns mosquits en les zones tropicals.

Per protegir-nos de les picades, hi ha disponibles al mercat diferents productes, en forma de solucions, locions, cremes, gels, aerosols i esprais, o tovalloletes impregnades, que en la majoria dels casos s’apliquen directament sobre la pell.

   abella

Què és un repel·lent d’insectes ?

Els repel·lents d’insectes són compostos químics, naturals o sintètics que, aplicats sobre la pell, impedeixen que els insectes s’hi fixin i n’eviten la picada. Així, doncs, el repel·lent ideal ha de:

 1. Tenir una certa capacitat d’evaporació que permeti una eficàcia de més de 8 hores sense necessitat de repetir-ne l’aplicació.
 2. Ser efectiu per a diferents espècies d’insectes.
 3. No ser irritant per a la pell i les mucoses.
 4. Ser resistent a l’aigua, però no gaire oliós.
 5. Ser resistent a l’abrasió.
 6. No tenir olor.

Cap repel·lent disponible al nostre entorn té totes aquestes propietats. Malgrat això, hi ha diferents productes que, com es pot comprovar més endavant, en poden presentar algunes.

Quins tipus de repel·lents hi ha disponibles al nostre entorn ?

A la taula següent hi trobareu informació bàsica sobre les propietats, l’eficàcia i la seguretat dels diferents repel·lents d’insectes:

Quadre

Existeix una aplicació interactiva de l’Agència de Protecció Ambiental d’Estats Units que mostra el repel·lent més adequat en funció del tipus d’insecte i del temps de protecció desitjat: https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/encuentre-el-repelente-de-insectos-adecuado

RECOMANACIONS GENERALS PER UTILITZAR ELS REPEL·LENTS DE FORMA CORRECTA:

 • Cal utilitzar-los sempre a l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.
 • No s’han d’aplicar en infants menors de 2 anys (caldria utilitzar mesures protectores a la roba i les mosquiteres). En infants més grans, cal evitar-ne l’ús sempre que es pugui, i mai no s’han d’aplicar a les mans, ja que se les posen a la boca i als ulls. En infants petits (fins als 12 anys) no s’administrin més d’una o dues vegades al dia i, en infants més grans, fins a tres vegades al dia.
 • Els protectors solars poden interferir en l’acció dels repel·lents d’insectes i hi ha controvèrsia en l’ordre de l’aplicació. En general, es recomana aplicar-se primer el protector i, al cap d’uns 30 minuts, el repel·lent.
 • Es poden utilitzar preparats combinats, però cal assegurar-se que la concentració és l’adequada perquè siguin efectius.
 • No és aconsellable aplicar-los a la roba.
 • Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
 • Si provoquen algun tipus de reacció a la pell, cal rentar la zona amb aigua i sabó i consultar un professional sanitari. 

   repel·lent

 

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

BIBLIOGRAFIA:

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA. Repel·lents de mosquits [En línia]. Barcelona. <http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/prevencio/repel-lents-d-insectes/>  [Consulta:  1 d’agost de 2019]

AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS (AEMPS). Repelentes de insectos de uso humano autorizados por la AEMPS, 9 juliol 2018 [En línia]. <https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf > [Consulta:  1 d’agost de 2019]


Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí