NP Els farmacèutics de Tarragona es formen en anàlisis

[14-04-2016]
 • El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) posa en marxa el curs “Actualització en el Laboratori Clínic".
 • Com es manifesta des de la Vocalia d’Especialistes en Laboratori i Proves diagnòstiques del COFT, “l’objectiu del programa consisteix en realitzar una actualització de les principals àrees del laboratori d’Anàlisis Clíniques mitjançant la presentació de temes de rellevància tant per la seva incidència com per la seva actualitat, millorant així el grau d’interpretació de les magnituds biològiques”.
 • La variabilitat biològica, els marcadors tumorals d’utilitat, el metabolisme lipídic o les anèmies microcítiques, són alguns dels temes que s’abordaran.
 • Tarragona, 14 d’abril de 2016
  El proper 19 d’abril, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), mitjançant la seva Vocalia d’Especialistes en Laboratori i Proves diagnòstiques, posa en marxa el curs “Actualització en el Laboratori Clínic".

  Com manifesta Cristina Gutiérrez, Vocal d’Especialistes en Laboratori i Proves diagnòstiques del COFT, “l’objectiu d’aquesta formació consisteix en realitzar una actualització de les principals àrees del laboratori d’Anàlisis Clíniques mitjançant la presentació de temes de rellevància tant per la seva incidència com per la seva actualitat. D’aquesta manera s’aconseguirà que els coneixements adquirits tinguin una aplicació efectiva en l’activitat professional i millorar el grau d’interpretació de les magnituds biològiques”.

  El curs, que va dirigit a farmacèutics i altres professionals sanitaris que treballin en oficina de farmàcia i/o laboratori d’anàlisis clíniques, anirà a càrrec de la Dra. Maribel Llovet, farmacèutica i facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques a l’Àrea Immunologia del Laboratori Clínic ICS Terres de l’Ebre; el Dr. Rafael Sánchez, farmacèutic i facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques a l’Àrea Urgències i Fertilitat del Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona; la Dra. Leonor Guiñón, farmacèutica i facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques a la Unitat de la Qualitat Centre de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona; la Dra. Sandra Calabuig, bioquímica i facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques a l’Àrea Immunologia del Catlab a Terrassa; i la Dra. Mar Olga Pérez, farmacèutica i facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques a l’Àrea Microbiologia del Laboratori Clínic ICS Terres de l’Ebre.

  La formació, que s’impartirà via on-line i conclourà el 23 de maig, comptarà amb 5 sessions on s’abordaran les següents temàtiques:

 • MÒDUL 1. VARIABILITAT BIOLÒGICA: variabilitat fisiològica, variabilitat preanalítica, variabilitat relacionada amb la malaltia i el seu tractament i variabilitat analítica. Els seus objectius són:
  – Descriure el concepte de variabilitat biològica i els seus components.
  – Situar la variabilitat biològica al context d’ajuda al diagnòstic clínic.
  – Explicar amb quines activitats del laboratori clínic es poden aplicar les dades derivades de la variabilitat biològica.
  – Exposar com s’apliquen aquestes dades i les seves conseqüències pràctiques en el diagnòstic i el seguiment de l’estat de salut del pacient.
 • MÒDUL 2. MARCADORS TUMORALS D’UTILITAT: definició de marcador tumoral (MT), classificació dels MT, principals MT en la clínica, estratègies per millorar l’ús dels MT, utilitat clínica dels MT i perspectives de futur dels MT. Els seus objectius són:
  – Tenir coneixement del concepte de MT i la seva classificació, en funció de la seva sensibilitat i especificitat.
  – Obtenir una visió general de les característiques dels principals MT utilitzats actualment en clínica.
  – Conèixer quines són les principals causes de falsos positius.
  – Tenir informació sobre la utilitat clínica, els MT en el diagnòstic, pronòstic i evolució del càncer. – Saber interpretar i valorar adequadament una elevació dels nivells dels MT.
 • MÒDUL 3. METABOLISME LIPÍDIC: el perfil lipídic bàsic i risc cardiovascular. Els seus objectius són:
  – Realitzar una revisió dels aspectes generals del metabolisme lipídic.
  – Conèixer la metodologia analítica disponible per realitzar un perfil lipídic bàsic.
  – Reconèixer els factors que influeixen en la qualitat dels resultats analítics.
  – Entendre el concepte d’estimació del risc cardiovascular i saber interpretar la informació que ens aporta.
 • MÒDUL 4. ANÈMIES MICROCÍTIQUES: ANÈMIES FERROPÈNIQUES I TALASSÈMIES. Manifestacions clíniques (símptomes i exploració física), diagnòstic (hemograma, reticulòcits, perfil fèrric, frotis de sang perifèrica i altres) i tractament de les anèmies microcítiques. Els seus objectiu són:
  – Descriure les diferents tipus d’anèmies microcítiques.
  – Aprendre a fer un diagnòstic diferencial de les anèmies microcítiques.
  – Donar a conèixer els procediments de laboratori per establir el diagnòstic d’anèmies microcítiques.
 • MÒDUL 5. INFECCIONS URINÀRIES: DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES INFECCIONS DEL TRACTE URINARI (ITU): patologia, etiologia, epidemiologia i diagnòstic microbiològic de les ITU i resistència als antibiòtics en uropatògenes, significat clínic i repercussions. Els seus objectius són:
  – Descriure diferents aspectes de les ITU.
  – Donar a conèixer els procediments de laboratori per establir el diagnòstic microbiològic dels diferents tipus d’infecció del tracte urinari.
  – Aprofundir amb la interpretació i informe dels resultats de l’urinocultiu en funció del tipo de mostra, les característiques del pacient i el diagnòstic.
  – Destacar l’interès de conèixer les dades locals de sensibilització antibiòtica dels uropatògenes causants d’ITU d’adquisició comunitària pel correcte maneig d’aquesta entitat i per preservar la utilitat dels antibiòtics.
 • COFT
  El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona actua com a representant dels interessos generals dels farmacèutics i la defensa dels seus interessos professionals, vetllant per la bona praxi professional dels seus col·legiats. En l’actualitat aglutinen un col·lectiu de prop de vuit-cents col·legiats, exercents en les diferents vessants i especialitats de la professió: oficina de farmàcia, analistes, hospitals, ortopèdia, òptica, dermofarmàcia, alimentació, salut pública, indústria, distribució, docència, homeopatia i fitoteràpia. Com a agents de salut més propers a la població, treballen per fomentar en la societat hàbits saludables portant a terme accions educatives, campanyes de prevenció de la salut, atenció farmacèutica i consell en l’ús correcte dels medicaments.

  Per a més informació:
  Gabinet de Comunicació COFT
  Lluïsa Descarrega. lluisa@garamond.biz - Tel. 663 43 61 78 / 977 24 21 28
  Montse Preciado.  Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
  Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí