Col·legiació

PER QUÈ?

Perquè el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona representa i defensa els interessos generals i professionals dels seus col·legiats vetllant per la bona praxi professional.

Més de 800 col·legiats —amb diferents vessants i especialitats de la professió— confien en el COFT per fomentar hàbits saludables en la societat i pel suport i proximitat que ofereix.

C

COM?

Hi ha diverses maneres de formar part del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Les principals vies d’accés són:

En línia: a través del web del COFT, omplint el formulari web.

Presencial: a les nostres oficines físiques de Tarragona.

 

AVANTATGES

C

C

QUI? QUAN?

Qualsevol professional de Farmàcia pot col·legiar-se una vegada hagi obtingut el títol que acrediti la seva formació. Per als estudiants, si fan la matrícula durant el primer any després d’haver finalitzat els seus estudis (Grau en Farmàcia), o per a professionals que vinguin d’un altre Col·legi català, no s’ha de pagar cap import d’entrada o matrícula.

 

QUANT COSTA?

Podeu consultar tota la informació sobre col·legiacions o quotes al web.

C

DOCUMENTACIÓ

Nous Col·legiats:

  • Instància (el COFT facilita l’imprès).
  • El títol de grau / de llicenciat en farmàcia o comprovant d’haver-lo sol·licitat a la facultat (S’ha de presentar l’original o còpia degudament compulsada.).
  • Fotocòpia del DNI (amb la presentació també de l’original).
  • 1 fotografía original tipus carnet (a més,  a les oficines del COFT us farem una foto amb webcam).
  • Número d’identificació bancària per cobrar les quotes mensuals  (una fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis, o bé fotocòpia d’un taló bancari de compte corrent en blanc).

 

ALTRES MODALITATS DE COL.LEGIACIÓ

Adjunts i Substituts

Els adjunts i substituts d’oficina de farmàcia, a més a més, hauran de presentar una carta del propietari/s de la farmàcia, sol·licitant el seu nomenament. En cas de substitució per baixa mèdica del titular, caldrà aportar un certificat emès per facultatiu competent que n’acrediti la baixa.

Les autoritzacions dels substituts són necessàriament per sis mesos. Si persisteix la causa de la substitució s’hauran de sol·licitar una pròrroga per altres sis mesos.

No es permet la col·legiació “en exercici” a més d’un COF. En cas de provenir d’un altre COF, s’haurà de presentar certificació de passi com a col·legiat “sense exercici” d’aquell altre COF.

 

INCORPORACIÓ ALS SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Els caps de servei i adjunts dels serveis de farmàcia hospitalària, hauran de presentar, a més a més, el títol de farmacèutic especialista (si tenen aquest títol), un certificat del centre hospitalari amb la seva categoria professional i una fotocòpia del seu contracte laboral.

 

Directors Tècnics.

Els directors tècnics de laboratoris, també hauran de presentar un certificat de la empresa amb la seva categoria professional, una fotocòpia del seu contracte laboral i memòria abreujada de l'activitat de l'empresa.

Els directors tècnics de magatzems de distribució hauran de presentar, a més a més, un certificat de l’empresa amb la seva categoria professional, fotocòpia del seu contracte laboral i els TC1 i TC2 de cotització a la Seguretat Social.

Per poder validar amb efectes oficials les incorporacions o canvis professionals al COFT, els títols de llicenciat en Farmàcia hauran de ser segellats i signats pel Secretari del Col·legi, fent-hi constar el número de col·legiat de l’interessat.

 

MÉS INFORMACIÓ

Per utilitzar els serveis de la Secretaria Tècnica cal dirigir-se al Sr. Raül Galisteo.
Podeu contactar amb ell de qualsevol de les següents formes:

  • A les oficines del COFT de dilluns a divendres de 9.00h a 18.00h ininterromput (Juliol i Agost: de 9.00h a 15.00h) .
  • Al telèfon 977 250 937 o Fax 977 231 605
  • Enviant un correu electrònic a l'adreça stecnic@coft.org

Instància offline col·legiació 762.04 KB

Catàleg SERVEIS COFT 1.97 MB
Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí